In Utero

BELLA ROUGE

FEINSLIEBCHEN, E 4 H (Merzdorf Ettenbuttel), alt.Trak.fam. nr. 0351

ANTASIE XIV v. RONDO
u. FIENCHEN v. GELRIA
u. FEINSLIEBCHEN XX v. ALTREK XX
u. FLECHSE XX v. CEZANNE XX
u. FALALA XX v. ALLGAU XX
u. FLEDERMAUS XX v. AURELIUS XX
u. FEHMLINDE XX v. ARD PATRICK XX
u. FONTE XX v. TALION XX
u. FLOCHE XX v. MAIL COACH XX
u. FLEURANGE XX v. ARCHIDUC XX
u. FLEUR DORANGE XX v. GEORGE FREDERICK XX
u. COULEUR DE ROSE XX v. WEST AUSTRALIAN XX
u. MARIA XX v. HARKAWAY XX
u. SUSPICION XX v. SPECULATION XX
u. FOAM XX v. LANGAR XX
u. STEAM XX v. WAXY POPE XX
u. MISS STAVELEY XX v. SHUTTLE XX
u. DRONE MARE XX v. DRONE XX
u. MATCHEM MARE XX v. MATCHEM XX
u. JOCASTA XX v. CORNFORTHS FORESTER XX
u. MILKSOP XX v. CADE XX
u. MISS PARTNER XX v. PARTNER XX
u. BROWN FAREWELL XX v. MAKELESS XX
u. BRIMMER MARE XX v. BRIMMER XX
u. TRUMPET’S DAM XX v. PLACES WHITE TURK XX
u. DODSWORTH MARE XX v. DODSWORTH XX
u. LAYTON BARB MARE XX v. LAYTON BARB

In Utero: Cadeau Noir x Belissimo M x Royal Diamond

FAIRYTALE

GALUPKA, Hannover Stutenstamm 2192610, Schridde 35

LADY DIE v. SION
u. LADYS FIRST v. PIK BUBE I
u. LOVE STORY v. FREIHERR
u. LAGUNE v. ADMIRAL I
u. LANDFARM v. LAVENDEL
u. AHNENBURG v. AGRAM
u. SCHONKLEID v. SCHOBER
u. GALUPKA v. GRUSS
u. STUTE VON ALMENKIND I v. ALMENKIND I
u. ALPENSPORT MARE v. ALPENSPORT
u. ANORD MARE v. ANORD
u. Y. ISOLANI MARE v. YOUNG ISOLANI

In Utero: Licotus x Floresco NRW x Argentinus

Hengst Video und Infos:
http://lonken.net/pf/licotus/

WALDFEE

SERANKA, Hannover Stutenstamm 1190310, Schridde 281

WENKA v. WAIDMANNSHEIL
u. DUELLMODEL v. DUELLANT
u. FELDGRAEFIN v. FERNJAEGER
u. SCHWALLERIN v. SCHWALL
u. ALLGAUERIN v. ALFANDUS I
u. STUTE VON ALSTERGOLD v. ALSTERGOLD
u. IRMINSUL v. ISLAND
u. SERANKA v. SCHWABENSTREICH

In Utero: For Gold x Dimaggio x Rubinstein

Fohlen 2020

LAUREEN

ALLEE, Hannover Stutenstamm 4192001, Schridde 543
 
 TERRAGONA v. TRAUGOTT
u. POLONAISE v. PERSER XX
u. FRONBOTIN v. FRONVOGT
u. FRUCHTKUNDE v. FRUSKA
u. FREIHEITSBRUECKE v. FREILAND
u. NEGERKUNST v. NEGERCORPS II
u. ALLEE v. ALLERHOF I
u. STUTE VON COLAR II v. COLAR II
u. UZES v. UZES
u. PRINCIPAL v. PRINCIPAL
 
In Utero: Morricone I x Laurentio x Warkant
 
Fohlen 2020

PETITE FLEUR

DOMAENENKIND, Hannover Stutenstamm 3194303

PALMIRA v. POKAL
u. DROSSELFRAU v. DRAGONER
u. ALSTERPRINZES v. ARTUR
u. DOMAENENKIND v. DOMAENENRAT I
u. 312571651

In Utero: Belissario x Donatelli I x Prince Thatch XX

Fohlen 2020

Hengst Video und Info:
http://lonken.net/pf/belissario/

 

RASCALINA

ADDA, Hannover Stutenstamm 1192304, Schridde 134

GREY LADY v. GRAPHIT
u. GOLDROSE v. GOTTHARD
u. WALDLILIE v. WAHLMANN
u. ANGERKAPPE v. ANFECHTER
u. LAUDA v. LAUFSPORT
u. ADDA v. ALLTAG I
u. STUTE VON ANGELI v. ANGELI
u. STUTE VON NORDGRAF v. NORDGRAF
u. STUTE VON AUDITEUR v. AUDITEUR
u. STUTE VON JEMMY v. JEMMY
u. STUTE VON Y. ALHAMBRA v. Y. ALHAMBRA

In Utero: Arcachon x Rascalino x Weltmeyer

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.